Mobiele separator voor mestscheiding op locatie

verwerking en
scheiding van
mest op locatie

HVL gaat verder

Mobiele separator voor mestscheiding op locatie

Knapen Agro BVBA uit het Belgische Kinrooi helpt agrarische bedrijven met de verwerking en scheiding van mest op locatie. Dat gebeurt met behulp van een aantal specialistische mestverwerkingsinstallaties. Één ervan is een mobiele mestseparator die op elk boerenerf kan worden ingezet. Wij ontwierpen en bouwden deze mestscheider in opdracht van Knapen Agro BVBA.

Agrarische bedrijven schakelen Knapen Agro BVBA in voor de scheiding, verwerking en inzameling van zowel varkens- als koeienmest. Voor de scheiding van drijfmest wordt de mobiele separator op locatie ingezet. De drijfmest kan met deze machine snel worden gescheiden in vaste mest en een dunne restvloeistof. Dit gebeurt volgens de in Nederland geldende mestverwerkingsplicht voor landbouwers.

De door ons ontwikkelde mobiele separator staat op een afkoppelbare vrachtwagenoplegger, met verder ‘aan boord’ een stroomvoorziening en een lopende band voor de afvoer van de vaste mest.