Main image
Opleiden HVL
Subtitle

Opleiden
voor de
toekomst

HVL gaat verder
Page sections
Text

HVL ondersteunt Techniekcentrum Brainport Deurne

Samen met 10 collega-maakbedrijven in de Peel, ROC ter AA en Brainport Industries College hebben we het initiatief genomen om in Deurne te starten met Techniekcentrum Brainport. Hier kunnen scholieren een nieuwe technische mbo-opleiding volgen die beter aansluit op de dagelijkse praktijk bij bedrijven in de metaalsector. Die opleiding was hard nodig, vonden wij. De huidige stand van de techniek vraagt om totaal andere vakmensen dan nu op de meeste plekken worden opgeleid. Met het Techniekcentrum Brainport dichten we het gat tussen theorie en praktijk.

Ga naar Techniekcentrum Brainport Deurne

Image
Opleiden HVL Metaal & Techniek
Image
Plaatwerk
Text

Toekomstgericht opleiden

Nú mensen goed opleiden, die later bij ons kunnen komen werken. Daar doen we het voor. Zeker in een tijd waarin steeds minder jongeren kiezen voor techniek, moet de kwaliteit van afstudeerders gewoon goed zijn. En het liefst nog iets beter.

Bij HVL willen we jongeren enthousiasmeren en op een verrassende manier een inkijk geven in ons bedrijf. Want de metaalindustrie is helemaal niet vies en fysiek zwaar. Tenminste, niet bij HVL. Die traditionele patronen doorbreken we o.a. via tech events, onze deelname aan de Dutch Technology Week en andere initiatieven. We laten ze zo zien wat techniek bij HVL inhoudt.

Text

KENNISDELING

HVL deelt graag kennis met klanten, con-collega’s en scholen. De metaalsector biedt vandaag de dag schoon, interessant en uitdagend werk. Die boodschap willen wij uitdragen.

Basisonderwijs
Om de jeugd te laten kennismaken met de metaalsector ontwikkelden we met een aantal andere bedrijven een leuk en interactief programma voor kinderen vanaf groep 7.
Samen bouwen ze een eenvoudig model van een vrachtwagentruck:

  1. In de klas zien ze een filmpje over werken in de metaalsector
  2. In groepjes bezoeken ze een van de deelnemende bedrijven
  3. Daar krijgen ze een demonstratie en maken ze een onderdeel van de truck
  4. Terug op school monteert de klas gezamenlijk de diverse onderdelen tot een truck

Deze workshop wordt uitgebreid naar leerlingen in het voortgezet onderwijs.

Image
Opleiden HVL Metaal & Techniek
Text

Fontys Hogeschool
HVL deelt kennis in de breedste zin van het woord met studenten van de Fontys Hogeschool in Eindhoven. In workshops voor studenten Logistiek, Automotive en Werktuigbouwkunde laten we zien hoe het proces verloopt van order tot en met de afhandeling. De nadruk ligt op de praktijk. Ze maken kennis met de diverse technieken en zien hoe die worden toegepast. Op onderwerpen die hun speciale interesse hebben zoomen we wat dieper in.

In deze workshops leren engineers/projectleiders in opleiding wat de gevolgen zijn van beslissingen die ze vooraan in het proces nemen. Dit is belangrijk om ontwerp en uitvoering goed te laten aansluiten.

Left column

AFSTUDEERSTAGES

Studenten van de Fontys Hogeschool Eindhoven en van het ROC ter AA Helmond en Eindhoven kunnen hun afstudeerstage bij HVL doorlopen. Als afstudeerproject denken ze mee over de best mogelijke inrichting van bepaalde processen.

Right column

ERKEND LEERBEDRIJF

Wij zijn een erkend leerbedrijf voor de praktijkopleidingen BBL en BOL. Leerlingen van niveau 2 of 3 doen bij ons vier dagen per week praktijkervaring op en gaan één dag naar school. Onze praktijkopleider is gecertificeerd om examens af te nemen.